Alt skrevet materiale samt. all grafikk, videoer, bilder og visuelt innhold forøvrig tilhører Norsk Tilhenger Senter as eller våre leverandører
og er beskyttet i henhold til Lov om Opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) og lov om beskyttelse av design (designloven).
Ta hensyn til følgende når det gjelder tilhengerens elektrisitet og lys:

a) Ved bruk av tilhengeren skal man unngå at lysene kommer i kontakt med vann, for eksempel
skal lysene ikke komme under vann ved rygging i vann eller ved kjøring. Berøring med vann
kan forårsake kortslutning i elektrisk utstyr. Hvis du allikevel må kjøre i vann, ta støpselen ut
av trekkvognas stikkontakt.

Ved kjøring i vann blir garantier ugyldig i alle tilfeller.

b) Lysene skal ikke omplasseres fra stillingen plassert av produsenten.

c) Lampesoklene kan bli oksidert med tiden på kontaktflater, derfor skal man sjekke de
regelmessig og rengjøre omhyggelig. Lyspæra som har gått eller er i stykker i lampene skal
byttes ut.

NB!
! Følg reglene på elektrisk skjema hvis du reparerer eller kobler til elektrisitet!
! Ikke glem å ta ut støpselen fra stikkontakten før kjøring hvis du opphekter tilhengeren fra
trekkvognen. Med det unngår du at ledningene eller støpselen går i stykker.
For de fleste hengere levert inntil 2014
gjelder følgende koblingsskjema:

Elektrisk skjema

1. venstre blinklys (gul)
2. tåkelys bak (blå)
3. jord (hvit)
4. høyre blinklys (grønn)
5. høyre bak- og sidekantlys og nummerskiltets lys (brun)
6. bremselys (rød)
7. venstre bak- og sidemarkeringslys
og skiltlys (sort)

Norsk Tilhenger Senter tar intet ansvar for koblinger utført etter dette skjema.
Koblingsskjema for den tradisjonelle tilhengerkontakten.
Vi fører slike tilhengerstøpsler både i plast- og i metallversjon.