Alt skrevet materiale samt. all grafikk, videoer, bilder og visuelt innhold forøvrig tilhører Norsk Tilhengersenter as eller våre leverandører
og er beskyttet i henhold til Lov om Opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) og lov om beskyttelse av design (designloven).
Koblingsskjema for 13 polet / 13 pin tilhengerkontakt.
NB! Det kan forekomme avvik fra oppgitte fargekoder fra tilhengerprodusenter og caravanprodusenter med egne eller alternative løsninger.

Der det er fargeforskjeller mellom de forskjellige tilhengertilkoblinger, kontroller ledningstilslutninger, også der det forekommer fabrikkavvik ved tilslutning av pkt 2, 9 og 10 (på 13 polet kontakt.)

Pkt. 9 til 13 er (normalt) ikke i bruk på tilhenger.

Bestille i webshop? Klikk her.
Du kan naturligvis handle løse 13 pol støpsler hos oss.